Bytový odbor a Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně

Realitní portál slouží k prezentaci nemovitostí v majetku Statutárního města Plzně, které v souladu se zákonem a usneseními Rady a Zastupitelstva města Plzně zajišťuje odborné nakládání s nemovitostmi ve svém vlastnictví (pronájem, prodej).

Byty určené k nájmu jsou využívány přednostně v celoměstském zájmu a následně zejména pro občany města Plzně, kteří potřebují vyřešit svoji bytovou situaci. Tito občané jsou ovšem povinni řádně plnit své povinnosti vůči městu Plzeň.

Statutární město Plzeň zastoupené Bytovým odborem Magistrátu města Plzně průběžně oznamuje záměry vybrat z řad občanů vhodné nájemce volných bytů. Záměr města pronajmout uvolněné byty je včetně jejich příslušného seznamu vždy zveřejněn na úředních deskách města nebo stránkách a vývěskách Bytového odboru Magistrátu města Plzně (MMP), a to v případě jejich zřízení.

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně zveřejňuje vyhlášení městských soutěží na prodej nemovitostí vždy na úředních deskách města, webových stránkách města, na webových stránkách Annonce a.s. a v případě prodeje domů i v deníku MF Dnes.

Pro lepší informovanost občanů bylo přistoupeno i k postupnému zveřejňování nemovitostí na realitním portálu, a to zejména z důvodu možností, které tato forma prezentace nabízí (prostor pro prezentaci fotografií volných bytů, popř. uvedení dalších detailních informací). V neposlední řadě umožňuje webový portál i podání elektronické přihlášky.

Realizaci činností souvisejících s hospodařením a dalším nakládáním s nemovitostmi zajišťuje pro město Bytový odbor Magistrátu města Plzně (pronájem bytů) a Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně (prodej nemovitostí). Správu bytů, nebytových prostor a domů ve vlastnictví města Plzně provádí správce na základě mandátní smlouvy. Od 1. 1. 2009 je správcem bytového fondu města Obytná zóna Sylván, a. s., se sídlem v Plzni, Palackého nám. 6.