Novinky

Záměr č.II/2016 města Plzně pronajmout byty

Po, 15.02.2016 - 15:50

Na realitním portálu byla nově zveřejněna nabídka bytů určených k výběru nájemce. Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 7. března 2016 včetně. Sledovat aktuální nabídky lze i na facebook.com/ozsylvan

Záměr č.I/2016 města Plzně pronajmout byty

Út, 02.02.2016 - 11:20

Na realitním portálu byla nově zveřejněna nabídka bytů určených k výběru nájemce. Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 10. února 2016 včetně. Sledovat aktuální nabídky lze i na facebook.com/ozsylvan

Nájem prostor ubytovny

Út, 02.02.2016 - 11:19

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory ubytovny v budově č. p. 39, Jižní Předměstí, která je součástí pozemku p. č. 10227, vše k.ú. Plzeň, vše na hlavní adrese Plzeň, Palackého 16 (vedlejší adresa Plzeň, Palackého náměstí 29 – jedná se o rohový dům), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální  pracoviště Plzeň-město na LV č. 1.