Nabídka realit k pronájmu

Statutární město Plzeň, jako vlastník bytových domů, nebytových domů a pozemků, zajišťuje dle Statutu města Plzně odborné nakládání s těmito nemovitostmi v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zde vám překládáme aktuální nabídku:

Výše nájemného: 6 465 Kč/měsíc

Prohlídka bytu se koná dne 17. února 2016 v 15,30 hodin. Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. Individuální termíny prohlídek se nesjednávají.