Soutěž na prodej majetku - soubor pozemků vč. staveb v k. ú. Skvrňany

Popis:

Statutární město Plzeň vyhlašuje soutěž na prodej městského majetku, a to souboru pozemků vč. staveb, vše v k. ú. Skvrňany.

Jedná se o uzavřený prostor bývalých kasáren Plzeň – Zátiší, západní část areálu, do kterého se vjíždí z ul. Ke Karlovu. V areálu se nachází bývalé vojenské objekty (dvoupodlažní velitelská budova, ošetřovna, ubytovna mužstva, garáže, dílny, sklady, vrátnice).

Nad částí zpevněných ploch jsou vybudovány lehké montované přístřešky. Vnitřním oplocením je rozdělena i část zpevněných ploch v centrální části areálu. V centrální části areálu jsou zpevněné shromažďovací asfaltové plochy přístupné či ohraničené dlážděnými komunikacemi. Pod stávajícími, či již odstraněnými, přístřešky jsou betonové zpevněné plochy. Zbývající plochy v areálu jsou zatravněny.

Pod povrchem ploch areálu jsou položeny nefunkční kabelové inženýrské sítě elektro, veřejného osvětlení a telefonů. Nefunkční jsou i potrubní plynovodní přípojky a část vodovodní sítě. Stávající kanalizační síť areálu napojená na venkovní stoku je funkční. Při západní hranici území vede trasa primárního horkovodu včetně jeho ochranného pásma.  Areálem je dále vedena trasa metalického kabelu, kanalizační a vodovodní řad, popř. další sítě. V místě je plánované prodloužení ulice U Panasoniku – propojení Ke Karlovu, toto propojení je vedeno jako veřejně prospěná stavba, označená S-42. Na stavbu komunikace je vydáno Územní rozhodnutí č. 6522 „Plzeň – komunikace U Panasoniku, úsek Folmavská – Ke Karlovu“ ze dne 3. 4. 2020, které nabylo právní moci dne 30. 4. 2020.

Na část jednoho z pozemků je uzavřena nájemní smlouva. 

Soutěž je dvoukolová, první kolo je výzvou neomezenému počtu zájemců a bude ukončeno dne 15. 3. 2020, druhého kola se mohou zúčastnit pouze vybraní a Zastupitelstvem města Plzně schválení zájemci z prvního kola, ti budou o termínu konání druhého kola písemně vyrozuměni. Podrobnosti naleznete v zde přiložených dokumentech.


Platby:

Cena: 120 725 000 Kč Poznámka k ceně: minimální vyvolávací cena

Parametry:

Nabídka na: prodej Adresa: vjezd do areálu z ul. Ke Karlovu Lokalita: Plzeň-Zátiší, k. ú. Skvrňany Započitatelná plocha bytu: 0 m² Rozloha: 0 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Pozemek Stav objektu: N/A Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně

Kontakty:

Organizace:

Odbor prodeje majetku,
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Eva Kölblová
Telefon: 378 033 612
kolblova@plzen.eu

Termíny prohlídek předmětu prodeje:

27. 1. 2021 v 10.00 hod.

3. 2. 2021 v 10.00 hod.  

Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. Individuální termíny prohlídek se nesjednávají.                                                         

 


Novinky

Soutěž na prodej majetku - soubor pozemků vč. staveb v k. ú. Skvrňany

15.01.2021 - 11:49

Statutární město Plzeň vyhlašuje soutěž na prodej městského majetku, a to souboru pozemků vč. staveb, vše v k. ú. Skvrňany. Jedná se o uzavřený prostor bývalých kasáren Plzeň – Zátiší, západní část areálu, do kterého se vjíždí z ul. Ke Karlovu. Bližší informace naleznete na záložce prodej.

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů

02.11.2020 - 07:59

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů na adrese U Radbúzy 8, Plzeň, na které byla čerpána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9 192 418,47 Kč. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu