Nájem ,,startovacího" bytu 1+kk (byt č. 6), Kreuzmannova 2, Plzeň - Zátiší

Popis:

Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží, v domě bez výtahu, v kvalitě standardní, o velikosti 1+kk.

Nájemcem těchto vyčleněných bytů se tedy může stát žadatel na dostupné bydlení s registrací mladší 36 let, v případě společných nájemců jsou oba mladší 36 let, a k datu uzávěrky záměru na nájem bytu:

-          žadatel pracuje minimálně 6 měsíců nebo je absolvent (tj. žadatel dosáhl vysokoškolského, středoškolského s maturitní zkouškou nebo středoškolského vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky) za podmínky, že od 1. dne následujícího měsíce po absolvování školy do 6 kalendářních měsíců uzavře pracovní smlouvu s datem nástupu do zaměstnání ve stejné lhůtě),

-          žadatel je v současné době na mateřské či rodičovské dovolené, ale bezprostředně před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou pracoval minimálně 6 měsíců,

-          u společných žadatelů alespoň jeden z nich pracuje minimálně 6 měsíců nebo je absolvent.

Pro účel tohoto záměru v souladu s příslušným usnesením RMP se pojmem „žadatel pracuje minimálně 6 měsíců“ rozumí práce na základě pracovní smlouvy a je rovnocenný pojmu „žadatel podniká dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, minimálně 12 měsíců“.

BYT S REGISTRACÍ
Byt je určen pouze pro registrované zájemce z Kategorie 3, skupiny a), b), tj. pro „mladé a samoživitele/ky“ mladší 36 let. Jde o byt určený pro 1-2 osoby, tj. 1-2 dospělé osoby (manžele nebo páry či samostatní mladí do dosažení věku 36 let) bez dětí. Další variantou je 1 dospělá osoba (samoživitel/ka do dosažení věku 36 let) s 1 dítětem. Kategorie 3 je určena pouze pro registrované zájemce typu registrace „standardní bydlení“.

Jakákoliv jiná přihláška, kde zájemci nebudou splňovat uvedené podmínky, bude vyřazena.

Platby:

Výše základního nájemného:

3 268 Kč/měsíc Poznámka k ceně: Základní nájemné bude v souladu s usnesením RMP č. 1343 ze dne 17. 12. 2019 revokovaného usnesením RMP č. 744 ze dne 28. června 2021 vždy k 1. březnu každého kalendářního roku pronajímatelem jednostranně navýšeno o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok vykázaným Českým statistickým úřadem, zvýšenou o tři procentní body s tím, že navýšení bude činit maximálně 6 %.
Zájemce by měl v rámci přihlášky po výpočtu celkového nájemného uvažovat i s tím, že k platbě nájemného bude měsíčně hradit ještě zálohu na služby spojené s užíváním bytu, která bude stanovena podle počtu osob užívajících byt a taktéž zálohy na energie.
Dále se výše základního nájemného řídí usnesením RMP č. 1206 ze dne 14. prosince 2020 revokovaného usnesením RMP č. 57 ze dne 31. ledna 2022 podle trvání doby nájmu bytu, dosaženým věkem a výší příjmů nájemce, v případě přijetí dalších osob do domácnosti v průběhu nájmu bytu jejich věkem. Po splnění podmínek uvedených v tomto usnesení (jako např. uplynutí 5 let nájmu bytu, 10 let nájmu bytu či dosažení věku nájemce 40 let věku, příp. přijetí osob starších 36 let a 40 let v průběhu nájmu do domácnosti) se výše nájemného postupně zvyšuje až na výši nájemného v čase a místě obvyklého pro danou lokalitu. Zájemce by měl v rámci přihlášky po výpočtu celkového nájemného uvažovat i s tím, že k platbě nájemného bude měsíčně hradit ještě zálohu na služby spojené s užíváním bytu, která bude stanovena podle počtu osob užívajících byt a taktéž zálohy na energie.

+ Další platby (zálohy):

Zařizovací předměty: cca 600,-Kč/měs. Studená voda: 250 Kč/měsíc/osoba Teplá voda: 350 Kč/měsíc/osoba Služby (osvětlení společných prostor + popelnice): 200 Kč/měsíc/byt Vytápění: 700 Kč/měsíc/byt Elektřinu a plyn si nájemce hradí sám (přepis smlouvy u dodavatele).

Parametry:

Nabídka na: Pronájem Adresa: Kreuzmannova 2 Lokalita: Plzeň - Zátiší Započitatelná plocha bytu: 35.5 m² Rozloha: 38.2 m² Typ využití objektu: Bydlení Cena za m²: 92.07 Kč/m² (do 90 m²) Typ objektu: Byt Stav objektu: Novostavba Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: 1+kk

Kontakty:

Organizace:

Obytná zóna Sylván a.s.
Palackého náměstí 6
301 00 Plzeň

www.ozsylvan.cz
info@ozsylvan.cz

Realizuje makléř:

Jana Nejdlová
Telefon: 725 848 211
nejdlova@ozsylvan.cz

1. prohlídka bytu se koná dne 21. prosince 2022 v 15,00 hodin.

2. prohlídka bytu se koná dne 4. ledna 2023 v 15,00 hodin.

Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. Individuální termíny prohlídek se nesjednávají.                                                         

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 5. ledna 2023 včetně.


Mám zájem o tento byt (mám dokončenou registraci)

Novinky

Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v k. ú. Dolní Vlkýš

12.10.2022 - 16:04

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí v k. ú. Dolní Vlkýš - datum konání městské soutěže je 16. 11. 2022.

Realitní agentura města Plzně - Soukromé byty

09.06.2022 - 12:45

Od června město Plzeň spustilo provoz Realitní agentury, která spojuje soukromý sektor a zájemce o bydlení, tak, že oboustranně pomáhá k dosažení bydlení. Více informací a aktuální nabídky najdete v záložce Soukromé byty.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu