Městská soutěž - prodej Prvomájová 100

Popis:

Město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Prvomájová 100, a to:

pozemku parc. č. 415 o výměře  96 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Křimice č. p. 271, rod. dům, k. ú. Křimice, včetně související vodovodní a kanalizační přípojky.

Popis domu:

Počet podlaží: 3, z toho 2 nadzemní a 1 podzemní

Počet bytů: 2

3+1 o výměře 72 m2, kvalita standardní, pronajatý na dobu neurčitou

3+1 o výměře 72 m2, kvalita standardní, pronajatý na dobu neurčitou

Počet nebytových prostorů: 0

Technický stav domu:

Jedná se o samostatný cihlový dům o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Střecha domu je valbová, tvořena eternitovými šablonami v odpovídajícím technickém stavu, nikde nezatéká. Okna a dveře domu jsou dřevěná, vhodná na výměnu popř. repasy. V domě se nachází celkem 2 byty, v každém nadzemním podlaží jeden. Topení v bytech je zajištěno kotlem Dakon na tuhá paliva umístěným v suterénu domu. Fasáda domu je tvořena plechovým obkladem.

kanalizační přípojka je vedena do septiku, který má přepad napojený do kanalizace.

Termíny prohlídek: 6. 3. 2018 a 13. 3. 2018 v 11.00 hod.

Městská soutěž se koná 21. 3. 2018

Platby:

Cena: 1 880 000 Kč Poznámka k ceně: minimální vyvolávací

Parametry:

Nabídka na: prodej Adresa: Prvomájová 100 Lokalita: Křimice Započitatelná plocha bytu: 0 m² Rozloha: 0 m² Typ využití objektu: Bydlení Typ objektu: Dům Stav objektu: Špatný Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: 3+1

Přílohy:

vyhlaseni.doc

Kontakty:

Organizace:

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně – oddělení prodeje majetku
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

www.ozsylvan.cz
info@ozsylvan.cz

Realizuje makléř:

Jitka Machová (MMP)
Telefon: 378 033 625
machovaj@plzen.eu

 

 

Novinky

Záměr č. IV./2018 pronajmout byty

19.03.2018 - 10:23

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 9. dubna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Záměr č. III./2018 pronajmout byty

20.02.2018 - 12:46

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 14. března 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu