Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Rubešova 18

Popis:

Rubešova 18:

- pozemek parc. č. 1382 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 652, objekt bydlení,

vše k. ú. Plzeň. Součástí prodeje je též související vodovodní a kanalizační přípojka.

 

Energetická náročnost budovy – E –nehospodárná.

Měrná vypočtená roční spotřeba energie  - 360kWh/m2/rok.

Podmínkou prodeje bude zřízení bezúplatné služebnosti umístění kotvy upevňující závěsný kabel veřejného osvětlení ve prospěch města Plzně (jako oprávněného) spočívající v povinnosti každého vlastníka pozemku parc. č. 1382, k. ú. Plzeň, (jako obtíženého ze služebnosti) strpět  na stavbě č. p. 652, která je součástí parc. č. 1382, k. ú. Plzeň, umístění. kotvy upevňující závěsný kabel veřejného osvětlení.

Popis domu:

Počet podlaží: 5, z toho 4 nadzemní a 1 podzemní

Počet bytů: 7

1+1 o výměře 55,00 m2, kvalita snížená, obsazený uživatelem

1+1 o výměře 56,83 m2, kvalita standardní, nájem na dobu určitou s prolongační lhůtou 1 rok

2+1 o výměře 79,20 m2, kvalita standardní, nájem na dobu neurčitou

1+1 o výměře 50,00 m2, kvalita standardní, nájem na dobu určitou s prolongační 6 měsíců

2+1 o výměře 71,50 m2, kvalita standardní, nájem na dobu neurčitou

1+1 o výměře 59,60 m2, kvalita snížená, nájem na dobu neurčitou

3+1 o výměře 73,25 m2, kvalita standardní, volný

Počet nebytových prostorů: 1 o celkové výměře 59,33 m2, volný

Technický stav domu:

Dům byl postaven v r. 1909. Objekt je z cihelného zdiva, čtyřpodlažní, s půdním prostorem, je celopodsklepený.  Krov je sedlový, krytina tašková, klempířské konstrukce jsou ze zinkovaného plechu. V přízemí je situován nebytový prostor vedený jako dílna. Stropy jsou dřevěné, trámové s rovným podhledem, nad suterénem a částí přízemí jsou klenbové cihelné. Okna jsou dřevěná, zdvojená, zčásti plastová, vakuovaná. Vytápění kamny WAW, ohřev vody elektrickými boilery a plynovými karmami. V r. 1966 byly v domě zhotoveny koupelny.

Termíny prohlídek: 30. 10.  a  6. 11. v 9. 45 hod.

Městská soutěž se koná 14. 11. 2018

Platby:

Cena: 8 000 000 Kč Poznámka k ceně: minimální vyvolávací

Parametry:

Nabídka na: prodej Adresa: Rubešova 18, Plzeň Lokalita: Východní Předměstí Započitatelná plocha bytu: 504 m² Rozloha: 0 m² Typ využití objektu: Bydlení Typ objektu: Dům Stav objektu: Špatný Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: Garsoniéra

Kontakty:

Organizace:

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně – oddělení prodeje majetku
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

www.ozsylvan.cz
info@ozsylvan.cz

Realizuje makléř:

Jitka Machová (MMP)
Telefon: 378 033 625
machovaj@plzen.eu

Termíny prohlídek: 30. 10.  a  6. 11. v 9. 45 hod.

Městská soutěž se koná 14. 11. 2018

 

Novinky

Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Železniční 20, Plzeň

11.10.2018 - 12:25

Město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovité věci na adrese Železniční 20, Plzeň. Termín konání městské soutěže je 14. 11. 2018.

Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Rubešova 18 Plzeň

11.10.2018 - 12:24

Město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovité věci na adrese Rubešova 18, Plzeň. Termín konání městské soutěže je 14. 11. 2018.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu