Přihláška k výběru nájemce

číslo:
m2

1. Účastník výběru (případný nájemce)PŘÍJMY
Jsem zaměstnán(a)

,- Kč,- Kč,- Kč


Příjem za poslední zdaňovací období (uplynulý kalendářní rok) na straně příjmů bez započtení výdajů
,- Kč(bez mezer)
,- Kč
2.Účastník výběru (manžel/manželka, druh/družka, společný nájemce)


PŘÍJMY
Jsem zaměstnán(a)

,- Kč,- Kč,- Kč
Příjem za poslední zdaňovací období (uplynulý kalendářní rok) na straně příjmů bez započtení výdajů
,- Kč(bez mezer)
,- Kč

V případě více případných společných nájemců nutno podat přihlášku na tištěném formuláři

3. Další osoby, které budou tento byt užívat

4. Důvody podání přihlášky (vyberte alespoň jednu variantu) *


Případná další sdělení (např. jiné zdroje příjmů, bližší popis současné bytové situace, doručovací adresa, pokud se liší od adresy současného bydlení apod.):

5. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů *

PDF ke stažení

6. Vzetí na vědomí *

*povinná polePRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu