Obnovení prohlídek bytů

06.05.2020

Od 11.5.2020 jsou opět umožněny prohlídky zájemců o nájemní byty. U nabídek najdete konkrétní termíny prohlídek.


PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu