Realitní agentura města Plzně

Město Plzeň realizuje projekt s názvem Podpora dostupnosti bydlení v Plzni, který je spolufinancován Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost +.

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby z cílových skupin na území statutárního města Plzeň.

Cílem projektu je podpořit klienty při zabydlování v bytech ve vlastnictví města a zároveň podpořit osoby v získání nájemního bydlení u soukromých pronajímatelů. Za tímto účelem je zřízena Realitní agentura města Plzně (RAMP), a to prostřednictvím partnera Obytné zóny Sylván, a.s.

Úkolem RAMP je vyhledávat majitele soukromých nemovitostí ke spolupráci s magistrátem města Plzně a propojit je se zájemci o bydlení, kteří mají ztížený přístup k bydlení.

RAMP je spolupracuje s Kontaktním místem pro bydlení, na které se obrací osoby v bytové nouzi s prosbou o pomoc. RAMP ve spolupráci s pracovnicemi kontaktního místa pro bydlení shromažďují informace o zájemcích o bydlení, ověřují jejich finanční situaci, spolehlivost a kompetence, na základě, kterých bude probíhat párování vhodného kandidáta s nabídkou bytů. Pracovnice RAMP dále bude zajišťovat prohlídky nemovitosti, připravovat administrativní zajištění vztahu mezi nájemníkem a pronajímatelem.

Na základě dohody s pronajímatelem bude sepsána dohoda o spolupráci, mj. s popisem zajímavých garancí poskytovaných za nájemníka.

Garanční plnění bude poskytováno vždy do maximální výše 4násobku průměrného nájemného stanoveného v nájemní smlouvě, resp. cenové mapě ke dni uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem. Garanční plnění se může vztahovat na pohledávky nájemníka i na způsobené škody v pronajatém bytě.

Zároveň je pronajímateli garantován dohled nad nájemci, ve formě asistence bydlení poskytované sociálními pracovníky magistrátu města Plzně. Sociální pracovníci poskytnou nájemci pomoc při zabydlení a dále s ním budou spolupracovat a nabízet vždy takovou míru podpory, která bude odpovídat potřebám příslušné domácnosti, bude individualizovaná a přiměřená. Budou pomáhat řešit i případné problémy v sousedství bytu.

Cílem asistence v bydlení a dalších podpůrných aktivit je zajistit lidem v bytové nouzi odpovídající a stabilní bydlení, které povede ke zvýšení kvality jejich života, podpora dovedností při nastěhování a udržení bydlení.

Tímto oslovujeme majitele bytů na území města Plzně, kteří mají zájem svou nemovitost pronajmout, aby se obrátili na realitní makléřku paní Janu Nejdlovou.
telefon: 725 848 211
email: nejdlova@ozsylvan.cz


Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu