Nabídka městských bytů na výměnu

Statutární město Plzeň, jako vlastník bytových domů, nebytových domů a pozemků nabízí možnost nájemcům městských bytů nabídnout svůj byt k výměně. Tento web umožňuje výměnu pouze mezi nájemníky městských bytů ve vlastnictví města Plzně a to na základě podané žádosti na MMP – bytový odbor, Škroupova 5, Plzeň. O schválení či zamítnutí výměny rozhoduje RMP. Pokud na některou z vystavených nabídek chcete reagovat, stačí odpovědět zadavateli prostřednictvím uvedeného kontaktu či odpovědního formuláře. Veškerý další postup (prohlídka bytu, podání žádosti apod.) je již pouze v režii nájemců.

Nabídky bytů na výměnu starší 6 měsíců jsou automaticky smazány.

Kreuzmannova 9

Výměra: 48 m²

Dominikánská 12

Výměra: 53 m²

Sokolská 38

Výměra: 38 m²

Sušická 92

Výměra: 56 m²

Slovanská 40

Výměra: 59 m²

Plachého 44. Plzeň

Výměra: 37 m²

Kreuzmannova 7

Výměra: 35 m²

Železniční 14

Výměra: 34 m²

Jagellonská 1

Výměra: 54 m²

Prokopova 25

Výměra: 67 m²

Plzenecká 65

Výměra: 60 m²

Sládkova 10

Výměra: 80 m²

Husova 20

Výměra: 70 m²

Pod Vrchem 64

Výměra: 25 m²

Plynární 3

Výměra: 52 m²

Zámečnická 26

Výměra: 26 m²

Houškova 11

Výměra: 35 m²

Pod Vrchem 70

Výměra: 38 m²

Plachého 9

Výměra: 33 m²

Kalikova 6

Výměra: 70 m²

Rooseveltova 3

Výměra: 52 m²

Hřímalého 26

Výměra: 49 m²

Rubešova 21

Výměra: 72 m²

Nerudova 2

Výměra: 82 m²

Božkovská 20

Výměra: 50 m²

Borská 20

Výměra: 70 m²

Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu