Novinky


Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024


Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024


Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/13, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 10:59

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/13, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024


Městská soutěž na prodej pozemků v k. ú. Plzeň - lokalita Rychtářka, blok A2

12.01.2024 - 12:14

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita Rychtářka, blok A2 - datum konání městské soutěže15. 3. 2024.


Městská soutěž na prodej pozemků v k. ú. Plzeň - lokalita Rychtářka, blok A3

12.01.2024 - 12:13

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita Rychtářka, blok A3 - datum konání městské soutěže15. 3. 2024.


Městská soutěž na prodej pozemků v k. ú. Plzeň - lokalita Rychtářka, blok B3

12.01.2024 - 12:12

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita Rychtářka, blok B3 - datum konání městské soutěže15. 3. 2024.


Realitní agentura města Plzně - Soukromé byty

09.06.2022 - 12:45

Od června město Plzeň spustilo provoz Realitní agentury, která spojuje soukromý sektor a zájemce o bydlení, tak, že oboustranně pomáhá k dosažení bydlení. Více informací a aktuální nabídky najdete v záložce Soukromé byty.


Objednejte se online!

27.10.2021 - 14:42

Nově si můžete zarezervovat místo na Kontaktní místo pro bydlení, Jagellonská 563/8, Plzeň prostřednictvím rezervačního systému, který je v provozu na stránkách města https://bydleni.rsystem.cz/. Dále lze pro rezervační systém využít odkaz na stránkách města „Úřad bez čekání“ https://uradbezcekani.cz/.


Plzeň bude upravovat výši nájemného z bytů ve vlastnictví města pronajatých na dobu neurčitou

27.07.2021 - 08:35

Město Plzeň v roce 2020 zvýšilo ceny nájemného městských bytů u smluv uzavřených na dobu určitou. U těchto smluv je sjednána inflační doložka, dle které je každoročně nájemné navyšováno o roční míru inflace zvýšenou o tři procentní body s tím, že navýšení činí maximálně šest procent. V současné době je nájemné u těchto smluv ve výši 92,07 Kč/m2/měsíc u bytů se standardní kvalitou a 82,87 Kč/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Tím nastala situace, kdy cena nájemného městských bytů je rozdílná u smluv uzavřených na dobu určitou a u smluv uzavřených na dobu neurčitou, u kterých od skončení deregulace nájemného v roce 2012 město Plzeň nájemné dosud nezvyšovalo. „Město do současnosti drželo u smluv na nájem bytu sjednaných na dobu neurčitou nájemné ve výši 82,10 korun/m2/měsíc u bytů se standardní kvalitou a 73,89 korun/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Za posledních devět let jsme cenu nájemného v městských bytech nezvýšili. Dle aktualizované cenové mapy z letošního roku se průměrná výše nájemného v Plzni pohybuje mezi 160 až 180 korunami za metr čtvereční a měsíc. Ceny našeho městského nájemného jsou tedy zhruba na polovině komerčního nájemného. K navyšování nájemného musíme také přistoupit z důvodu dražších stavebních prací při opravách bytů a též z důvodu razantního navýšení cen nemovitostí. Nájemcům těchto bytů bude koncem září letošního roku zaslán návrh na zvýšení nájemného společně s novým Evidenčním listem platným od 1. ledna 2022 se zvýšenou částkou nájemného na 92,07 korun/m2/měsíc u bytů se standardní kvalitou a 82,87 korun/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Další zvyšování schválené Radou města Plzně bude probíhat v tříletých intervalech a bude odpovídat výši nájemného u smluv na dobu určitou s tím, že výše nájemného bude navýšena za příslušné tříleté období maximálně o 20 %. Nájemce s dobou neurčitou však může v případě zájmu také požádat o uzavření dodatku ke smlouvě s meziročním nárůstem nájemného tak, jako u smluv na dobu určitou. Tím by nájemce předešel jednorázovému navýšení nájemného jednou za tři roky,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf. Zvyšování nájemného se nevztahuje na byty zvláštního určení a byty pro seniory, u kterých město Plzeň stále drží nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/měsíc. Na byty vystavěné za použití finančních prostředků z dotačních titulů státu je stanovený samostatný výpočet nájemného.


Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů

02.11.2020 - 07:59

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů na adrese U Radbúzy 8, Plzeň, na které byla čerpána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9 192 418,47 Kč. Více informací naleznete v přiloženém souboru.


Obnovení prohlídek bytů

06.05.2020 - 10:25

Od 11.5.2020 jsou opět umožněny prohlídky zájemců o nájemní byty. U nabídek najdete konkrétní termíny prohlídek.


POZOR, POZOR! Nový systém, jak získat nájemní smlouvu k městskému bytu!

28.04.2020 - 08:41

Město Plzeň zrušilo žádosti o obecní byt a nahradilo je registrací s účinností od 1. května 2020. Odbor bytový Magistrátu města Plzně zřizuje od 25. května 2020 v zájmu zvýšení komfortu služeb občanům „Kontaktní místo pro bydlení“: Jagellonská 8, Plzeň Úřední hodiny: Pondělí a středa - 8:00-17:00 hod., Úterý, čtvrtek a pátek – pro objednané Telefon - 378 032 222 Ke stejnému datu se ruší přepážkové pracoviště na adrese Škroupova 5 a Martinská 2, Plzeň.


ZRUŠENÍ VŠECH PROHLÍDEK BYTŮ K VÝBĚRU NÁJEMCE

16.03.2020 - 11:20

Po nařízení vlády jsme s platností od 16. 3. 2020 nuceni zrušit veškeré prohlídky bytů k výběru nájemce, uveřejněných na webu www.byty.plzen.eu. Zrušení prohlídek bytů je na dobu neurčitou. O případné změně Vás budeme informovat.


Záměr č. III./2019 pronajmout byty

26.02.2019 - 13:11

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 20. března 2019. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Výměny bytů

20.12.2018 - 11:32

Spustili jsme záložku Výměny bytů, kde lze najít aktuální nabídky městských bytů k výměně. Je možné zadat svou nabídku městského bytu k výměně a taktéž je zde ke stažení formulář Dohody o výměně. Veškeré další informace najdete na tomto webu v sekci Výměny bytů.


Záměr č. XIII./2018 pronajmout byty

24.10.2018 - 14:55

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 16. listopadu 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. XI./2018 pronajmout byty

13.09.2018 - 10:23

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 27. září 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. IX./2018 pronajmout byty

16.07.2018 - 08:43

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 8. srpna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. IV./2018 pronajmout byty

19.03.2018 - 10:23

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 9. dubna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. III./2018 pronajmout byty

20.02.2018 - 12:46

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 14. března 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. II./2018 pronajmout byty

29.01.2018 - 09:02

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 16. února 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. I./2018 pronajmout byty

11.01.2018 - 10:40

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 26. ledna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


Záměr č. XV./2017 pronajmout byty

20.12.2017 - 09:33

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 3. ledna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.


PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu