Nabídka městských bytů na výměnu

Statutární město Plzeň, jako vlastník bytových domů, nebytových domů a pozemků nabízí možnost nájemcům městských bytů nabídnout svůj byt k výměně. Tento web umožňuje výměnu pouze mezi nájemníky městských bytů ve vlastnictví města Plzně a to na základě podané žádosti na MMP – bytový odbor, Škroupova 5, Plzeň. O schválení či zamítnutí výměny rozhoduje RMP. Pokud na některou z vystavených nabídek chcete reagovat, stačí odpovědět zadavateli prostřednictvím uvedeného kontaktu či odpovědního formuláře. Veškerý další postup (prohlídka bytu, podání žádosti apod.) je již pouze v režii nájemců.


Sokolská 38, Plzeň - Lobzy

Výměra: 23.43 m²

Americká 38, Plzeň - střed

Výměra: 28.95 m²

Martinská 3, Plzeň - střed

Výměra: 62.9 m²

Plachého 816/9

Výměra: 35 m²

Arbesova 11

Výměra: 34 m²

Pražská 2

Výměra: 48 m²

Prešovská 10

Výměra: 25 m²

Polední 23

Výměra: 23 m²

Chvojová 2

Výměra: 49 m²

Husovo naměstí 3

Výměra: 74 m²

Resslova 10

Výměra: 47 m²

Plachého 48, Plzeň

Výměra: 45 m²

Táborská 24

Výměra: 54 m²

Chvojová 2

Výměra: 50 m²

Borská 23

Výměra: 68 m²

Zámečnická 22

Výměra: 49 m²

Resslova 10

Výměra: 47 m²

Novinky

ZRUŠENÍ VŠECH MĚSTSKÝCH SOUTĚŽÍ VYHLÁŠENÝCH NA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ

16.03.2020 - 13:36

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem prodeje majetku Magistrátu města Plzně v důsledku nařízení vlády ruší všechny vyhlášené městské soutěže zveřejněné na webu www.byty.plzen.eu, tzn. že neproběhnou ani prohlídky jednotlivých nemovitých věcí.

ZRUŠENÍ VŠECH PROHLÍDEK BYTŮ K VÝBĚRU NÁJEMCE

16.03.2020 - 11:20

Po nařízení vlády jsme s platností od 16. 3. 2020 nuceni zrušit veškeré prohlídky bytů k výběru nájemce, uveřejněných na webu www.byty.plzen.eu. Zrušení prohlídek bytů je na dobu neurčitou. O případné změně Vás budeme informovat.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu