Nabídka městských bytů na výměnu

Statutární město Plzeň, jako vlastník bytových domů, nebytových domů a pozemků nabízí možnost nájemcům městských bytů nabídnout svůj byt k výměně. Tento web umožňuje výměnu pouze mezi nájemníky městských bytů ve vlastnictví města Plzně a to na základě podané žádosti na MMP – bytový odbor, Škroupova 5, Plzeň. O schválení či zamítnutí výměny rozhoduje RMP. Pokud na některou z vystavených nabídek chcete reagovat, stačí odpovědět zadavateli prostřednictvím uvedeného kontaktu či odpovědního formuláře. Veškerý další postup (prohlídka bytu, podání žádosti apod.) je již pouze v režii nájemců.


Sokolská 38, Plzeň - Lobzy

Výměra: 23.43 m²

Americká 38, Plzeň - střed

Výměra: 28.95 m²

Martinská 3, Plzeň - střed

Výměra: 62.9 m²

Plachého 816/9

Výměra: 35 m²

Arbesova 11

Výměra: 34 m²

Pražská 2

Výměra: 48 m²

Prešovská 10

Výměra: 25 m²

Polední 23

Výměra: 23 m²

Chvojová 2

Výměra: 49 m²

Husovo naměstí 3

Výměra: 74 m²

Resslova 10

Výměra: 47 m²

Plachého 48, Plzeň

Výměra: 45 m²

Táborská 24

Výměra: 54 m²

Chvojová 2

Výměra: 50 m²

Borská 23

Výměra: 68 m²

Zámečnická 22

Výměra: 49 m²

Resslova 10

Výměra: 47 m²

Plachého 42

Výměra: 23 m²

Plzeň, Prokopova 207 /25

Výměra: 90 m²

Rubešova 21

Výměra: 47 m²

Plovarni 24

Výměra: 47 m²

Hřímalého 26

Výměra: 47 m²

Plovární 24

Výměra: 68 m²

Sokolská 44

Výměra: 23 m²

Rubešova 21

Výměra: 67 m²

Nerudova 2

Výměra: 66 m²

Rooseveltova 3

Výměra: 58 m²

Thámova 11

Výměra: 35 m²

Plovarni 24

Výměra: 39 m²

Dobřanská 9

Výměra: 62 m²

Nerudova 2

Výměra: 98.3 m²

Novinky

Soutěž na prodej majetku - soubor pozemků vč. staveb v k. ú. Skvrňany

15.01.2021 - 11:49

Statutární město Plzeň vyhlašuje soutěž na prodej městského majetku, a to souboru pozemků vč. staveb, vše v k. ú. Skvrňany. Jedná se o uzavřený prostor bývalých kasáren Plzeň – Zátiší, západní část areálu, do kterého se vjíždí z ul. Ke Karlovu. Bližší informace naleznete na záložce prodej.

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů

02.11.2020 - 07:59

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů na adrese U Radbúzy 8, Plzeň, na které byla čerpána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9 192 418,47 Kč. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu