Časté dotazy - prodej realit

Je nutné se objednat na prohlídky nemovitosti?
Není třeba. Stačí, když se zájemce dostaví na místo prodeje ve stanoveném termínu.

Je možné v souvislosti s čerpáním úvěrů zatížit prodávané nemovitosti zástavním právem před uzavřením kupní smlouvy anebo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní?
Město neumožňuje zatížení nemovitosti zástavním právem před uzavřením kupní smlouvy, ani uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Kdy bude prodaná nemovitost předána novému vlastníkovi?
Fyzické předání nemovitosti se realizuje až po provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí, tj. jakmile prodávající obdrží od katastrálního úřadu vyrozumění o provedeném vkladu. Prodávající vyzve správce Obytnou zónu Sylván a.s. k zajištění předání nemovitosti novému vlastníkovi.

Poskytuje město náhradní byty pro jejich nájemce?
Ne. Kupující převezme nemovitost se všemi závazky, tj. se všemi závazky vyplývajícími z uzavřených nájemních smluv.

Pokud neuzavře vítěz městské soutěže kupní smlouvu, má nárok na uzavření smlouvy ten, kdo podal druhou nejvyšší nabídku?
Ne.

Jak se skládá jistota?
Částku lze složit na účet města převodem z účtu, případně v hotovosti, a to tak, aby příslušná částka byla připsána na účet města nejpozději do data uvedeného ve vyhlášení městské soutěže (zpravidla 2 dny před konáním městské soutěže).

Když účastník městské soutěže nezvítězí, vrací se soutěžní jistota?
Ano, soutěžní jistota (bez příslušenství) se vrací do deseti pracovních dnů od konání soutěže na účet, který zájemce uvede při zápisu.

Jak lze uhradit doplatek kupní ceny?
Doplatek kupní ceny musí být uhrazen před podpisem kupní smlouvy.

Kdy bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí?
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající po úhradě doplatku kupní ceny, uzavření kupní smlouvy a jejím zveřejněním v registru smluv.

Jaké poplatky souvisejí s podpisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí?
S podpisem kupní smlouvy je spojen poplatek ve výši 30 Kč za ověření jednoho podpisu na kupní smlouvě. S vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí je spojen poplatek za nákup kolku v hodnotě 2 000 Kč. Oba tyto poplatky hradí kupující.


Novinky

Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v k. ú. Dolní Vlkýš

12.10.2022 - 16:04

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí v k. ú. Dolní Vlkýš - datum konání městské soutěže je 16. 11. 2022.

Realitní agentura města Plzně - Soukromé byty

09.06.2022 - 12:45

Od června město Plzeň spustilo provoz Realitní agentury, která spojuje soukromý sektor a zájemce o bydlení, tak, že oboustranně pomáhá k dosažení bydlení. Více informací a aktuální nabídky najdete v záložce Soukromé byty.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu