Časté dotazy - prodej realit

Je možné v souvislosti s čerpáním úvěrů zatížit prodávané nemovitosti zástavním právem před uzavřením kupní smlouvy anebo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní?
Město neumožňuje zatížení nemovitosti zástavním právem před uzavřením kupní smlouvy ani uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Kdy bude prodaná nemovitost předána novému vlastníkovi?
Fyzické předání nemovitosti se realizuje až po provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí, tj. jakmile prodávající obdrží od katastrálního úřadu kupní smlouvu s vyznačením právních účinků vkladu. Prodávající vyzve správce Obytnou zónu Sylván a.s. k zajištění předání nemovitosti novému vlastníkovi. V případě pronajatých nemovitostí vrátí prodávající kupujícímu nájemné uhrazené za dobu, která uplynula od dne podání návrhu na vklad (vznik právních účinků vkladu).

Poskytuje město náhradní byty pro nájemníky?
Ne. Vlastník převezme nemovitost se všemi závazky, tj. se všemi závazky vyplývajícími z uzavřených nájemních smluv.

Pokud neuzavře vítěz městské soutěže kupní smlouvu, má nárok na uzavření smlouvy ten, kdo podal druhou nejvyšší nabídku?
Ne. Městská soutěž se bude opakovat.

Jak se skládá jistota?
Částku lze složit na účet města převodem z účtu, případně v hotovosti, a to tak, aby příslušná částka byla připsána na účet města nejpozději 2 dny před konáním městské soutěže.

Když zájemce nezvítězí, vrací se soutěžní jistota?
Ano, soutěžní jistota (bez příslušenství) se vrací do pěti pracovních dnů od konání soutěže na účet, který zájemce uvede při zápisu.

Jak lze uhradit kupní cenu?
Kupní cena musí být uhrazena celá před podpisem kupní smlouvy.

Kdy bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí?
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy.

Jaké poplatky souvisejí s podpisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí?
S podpisem kupní smlouvy je spojen poplatek ve výši 30,- Kč za ověření jednoho podpisu na kupní smlouvě. S vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí je spojen poplatek za nákup kolku v hodnotě 1 000,- Kč (oba tyto poplatky hradí kupující).


Novinky

Záměr č. III./2019 pronajmout byty

26.02.2019 - 13:11

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 20. března 2019. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Výměny bytů

20.12.2018 - 11:32

Spustili jsme záložku Výměny bytů, kde lze najít aktuální nabídky městských bytů k výměně. Je možné zadat svou nabídku městského bytu k výměně a taktéž je zde ke stažení formulář Dohody o výměně. Veškeré další informace najdete na tomto webu v sekci Výměny bytů.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu