E-přihláška

Jak podat elektronickou přihlášku k výběru nájemce?
Podání elektronické přihlášky k výběru nájemce je jednoduché. Stačí pouze v nabídce realitního portálu na adrese www.byty.plzen.eu najít příslušnou nemovitost a poklepáním na obrázek bytu otevřít okno s detailním popisem a dalšími informacemi. Formulář e-přihlášky otevřete kliknutím na odkaz Mám zájem o tento byt. Dále již stačí pouze vyplnit do přihlášky požadované informace a kliknout na tlačítko Odeslat. Po uvedeném datu uzávěrky budou podané přihlášky vyhodnoceny a úspěšný uchazeč bude vyzván k doložení potřebných dokladů. Pokud nebude účastník vyzván k doložení dokladů ve lhůtě 3 kalendářních měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zveřejněný záměr uzavřen, ve výběrovém řízení neuspěl a vybrán byl jiný z účastníků výběru.

Pokyny k vyplnění e-přihlášky
1. Vyplňte své jméno, příjmení, kontaktní informace a adresu trvalého bydliště, případně doručovací adresu.
2. Zadejte údaje o zaměstnaneckém poměru, samostatné výdělečné činnosti nebo dalších zdrojích Vašeho příjmu. Jednotlivé varianty je možné kombinovat. V případě, že jste zaměstnáni, zadávejte hrubý měsíční příjem (informaci získáte z Vaší výplatní pásky), pokud jste OSVČ, zadejte výši hrubého ročního příjmu z Vašeho posledního daňového přiznání (řádek 101 přílohy č. 1 daňového přiznání). Pobíráte-li starobní nebo invalidní důchod, zadejte jeho výši (výměr důchodu).
3. Nezapomeňte odpovědět na všechny doplňující otázky.
4. Zadejte informace o případném dalším společném nájemci. Společným nájemcem je dle zákona manžel nebo manželka. V jiných případech je uvedení společného nájemce dobrovolné.
5. Uveďte případné další uživatele bytu (nejedná se o společné nájemce).
6. Uveďte další důvody podání přihlášky. Lze zaškrtnout více možností. Pokud žádná z uvedených neodpovídá Vaší situaci nebo jsou mimořádné důvody k upřednostnění Vaší přihlášky, zaškrtněte políčko Důvody hodné zvláštního zřetele a uveďte příslušný důvod.
7. Kliknutím na tlačítko Odeslat podejte přihlášku.


Novinky

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 1154/19, Brněnská 46, Plzeň

20.01.2020 - 10:17

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 1154/19, Brněnská 46 - datum otevírání obálek a posouzení nabídek v rámci 1. kola je stanoven na 19. 2. 2020.

Městská soutěž - prodej nemovitých věcí na adrese Průmyslová 25, Plzeň.

16.12.2019 - 07:40

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Průmyslová 25. Plzeň. Městská soutěž se koná 22. 1. 2020.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu