Registrace

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Město Plzeň zrušilo žádosti o obecní byt a nahradilo je registrací s účinností od 1. května 2020. Odbor bytový Magistrátu města Plzně zřizuje od 25. května 2020 v zájmu zvýšení komfortu služeb občanům
„Kontaktní místo pro bydlení“:

Jagellonská 8, Plzeň
Úřední hodiny: Pondělí a středa - 8:00-17:00 hod., Úterý, čtvrtek a pátek – pro objednané
Telefon - 378 032 222
Ke stejnému datu se ruší přepážkové pracoviště na adrese Škroupova 5 a Martinská 2, Plzeň.

Vytvoření nové registrace

Odkaz na vytvoření nové registrace je: https://byty.plzen.eu/registrace


Změny ve vytvořené registraci

Odkaz na změny nebo dokončení již vytvořené registrace je: https://byty.plzen.eu/registrace/zmena


Novinky

Soutěž na prodej majetku - soubor pozemků vč. staveb v k. ú. Skvrňany

15.01.2021 - 11:49

Statutární město Plzeň vyhlašuje soutěž na prodej městského majetku, a to souboru pozemků vč. staveb, vše v k. ú. Skvrňany. Jedná se o uzavřený prostor bývalých kasáren Plzeň – Zátiší, západní část areálu, do kterého se vjíždí z ul. Ke Karlovu. Bližší informace naleznete na záložce prodej.

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů

02.11.2020 - 07:59

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů na adrese U Radbúzy 8, Plzeň, na které byla čerpána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9 192 418,47 Kč. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu