Registrace

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Město Plzeň zrušilo žádosti o obecní byt a nahradilo je registrací s účinností od 1. května 2020. Odbor bytový Magistrátu města Plzně zřídil v zájmu zvýšení komfortu služeb občanům
„Kontaktní místo pro bydlení“:

Jagellonská 8, Plzeň
Úřední hodiny: Pondělí a středa - 8:00-17:00 hod., Úterý, čtvrtek a pátek – pro objednané
Rezervace – https://bydleni.rsystem.cz/             Telefon - 378 032 222
Ke stejnému datu se zrušilo přepážkové pracoviště na adrese Škroupova 5 a Martinská 2, Plzeň.

Vytvoření nové registrace

Odkaz na vytvoření nové registrace je: https://byty.plzen.eu/registrace


Změny ve vytvořené registraci

Odkaz na změny nebo dokončení již vytvořené registrace je: https://byty.plzen.eu/registrace/zmena


Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu